Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยะลา
Yala Provincial Court

ศาลจังหวัดยะลา
การบริการ
image

ศาลจังหวัดยะลา

รายการห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์และ แบบคำร้องขอพิจารณาคดีทางออนไลน์image

รายการห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อห้องพิจารณาคดี 

ลิ้งค์ห้องพิจารณาคดี

Google Meet   

ลิ้งค์ห้องพิจารณาคดี

Line meeting   

ห้องพิจารณาคดีที่ 1
ห้องพิจารณาคดีที่ 2
ห้องพิจารณาคดีที่ 3
ห้องพิจารณาคดีที่ 4
ห้องพิจารณาคดีที่ 5
ห้องพิจารณาคดีที่ 6
ห้องไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง
ห้องไกล่เกลี่ยคดีผู้บริโภค

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 แบบคำร้องขอพิจารณาคดีทางออนไลน์ DOC

แบบคำร้องขอพิจารณาคดีทางออนไลน์ PDF