Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยะลา
Yala Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยะลา

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติการจ้างเหมาบริการรายบุคคล "โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์image

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
"โครงการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


image เอกสารแนบ