Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยะลา
Yala Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยะลา

ศาลจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗image

ศาลจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 0๙.๓๐ นาฬิกา นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวกฤษณา วิทวัสกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา เข้าพบนางสาวสมจิตต์ สุขกมลวัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เพื่อเยี่ยมคารวะและรายงานตัว ต่ออธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา เพื่อรับนโยบายในการบริหารงาน ในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามตามขนบธรรมเนียมไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image