Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยะลา
Yala Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยะลา

ศาลจังหวัดยะลา จัดโครงการ “เผยแพร่กฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา”image

ศาลจังหวัดยะลา จัดโครงการ “เผยแพร่กฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.30 - 9.00 นาฬิกา นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายฮูไซนี แซะอาหลี ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดยะลา และนายมูฮำหมัดสุกรี บินอาแซ นิติกรชำนาญการพิเศษ               จัดรายการวิทยุ โครงการ “เผยแพร่กฎหมายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา 2566 – 2567 “ที่พึ่ง” ศาลยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาทเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการติดต่อราชการศาลเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ณ คลื่นความถี่ FM 95.0 MHz       สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


image รูปภาพ
image