Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยะลา
Yala Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยะลา

ศาลจังหวัดยะลามอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรimage

ศาลจังหวัดยะลามอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายนิวัฒ ทั่งทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวกฤษณา วิทวัสกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดยะลา
มอบเงินสวัสดิการแก่นางสาวจุฑามาศ ชวนเจริญ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เนื่องจากเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของศาลจังหวัดยะลา ณ ศาลจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 


image รูปภาพ
image