Accessibility Tools

ศาลจังหวัดยะลา
Yala Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดยะลา

ศาลจังหวัดยะลามอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรimage

ศาลจังหวัดยะลามอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑ นาฬิกา นายกิตติสัห์ ภัทรากรทวีวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวกฤษณา วิทวัสกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
ประจำศาลจังหวัดยะลา มอบเงินสวัสดิการให้กับนายบัสรี ลาเต๊ะ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน เนื่องในโอกาสครบกำหนดระยะเวลาช่วยราชการที่ศาลจังหวัดยะลา และกลับไปปฏิบัติราชการที่ศาลอาญา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ณ ศาลจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 


image รูปภาพ
image